4

کاغذ دیواری یا نقاشی 

اگر سال‌ها پیش دیوارهای خانه‌تان را نقاشی کرده‌اید باید بگوییم زمان آن رسیده تا به فکر رسیدگی مجدد به وضعیت و ظاهر دیوارها باشید.